Výpis ze spolkového rejstříku

           
Platný výpis    Úplný výpis 

 Registrace na Ministerstvu vnitra

Prvotní registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 3.8.2005 pod č.j. VS/1–1/61472/05-R.

Registrace na portálu veřejné správy

Registrace na portálu veřejné správy ČR viz Evidence nestátních neziskových organizací

Poznámka: Naši registraci ověříte po zadání identifikačních údajů OS v sekci Vyhledávání na výše uvedené webové stránce.