Financování osobní asistence

30.11.2011 16:04

Financování osobní asistence pro děti ze Speciálních škol bylo v poslední době (cca 2 roky) zajištěno z rozpočtu grantového projektu, v rámci kterého byly a jsou spolufinancovány mj. i projekty Canisterapie a Snoezelen. Bohužel každý grant jednou končí a to se týká i grantu výše zmíněného. Z toho důvodu jsme společně s vedením Speciálních škol a Českým červeným křížem a následně po projednání s rodiči domluvili způsob, jakým zajistíme financování osobní asistence v dalším období. Základní změnou je fakt, že na financování se od 1.11. t.r. musí částečně podílet i rodiče dětí využívajících služeb osobní asistence. Slovo částečně v předchozí větě znamená, že osobní asistence je nadále částečně financována ze zbývajících prostředků grantu a zbytek je doplácen rodiči. Výše platby je určena rozsahem osobní asistence poskytované konkrétnímu děcku. Konkrétní částku se všichni rodiče dozvěděli nebo dozvědí od paní zástupkyně Lenky Rybové nebo od asistenty Vlaďky Řehákové. Aby bylo vše jasné a formálně průkazné, byly nebo v nejbližší době budou uzavřeny smlouvy mezi sdružením a rodiči, ve kterých jsou popsány povinnosti rodičů (platit příslušnou částku na účet sdružení) a povinnosti sdružení (platit Českému červenému kříži za poskytnuté služby osobní asistence). Pro účely financování služeb osobní asistence zřidilo sdružení samostatný transparentní účet 6701063001/5500, na kterém je možno sledovat všechny platby. Na omezenou dobu několika měsíců budou přes účet našeho sdružení financovány i platby poskytované předškolákům mateřské školy Slunečnice, která patří pod ředitelství Speciálních škol. Tento stav bude trvat do doby, než bude založeno samostatné občanské sdružení rodičů dětí ze mateřské školy. 

(pz)

—————

Zpět