Jsme partnery projektu "Zvyšování kvality ve vzdělávání ..."

06.03.2009 00:00

… dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami".

Organizátorem projektu je Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové (takový je oficiální školy, do které chodí naše děti).

Obsahem projektu je:

1. Zavádění nových metod a forem výuky a podpora využívání ICT a moderních didaktických pomůcek
2. Rozvoj doprovodných speciálně pedagogických a rehabiltačních metod (canisterapie, snoezelen)
3. Rozšíření a zkvalitnění služeb krajského koordinátora pro autismus
4. Podpora rozvoje žáků sportem…
5. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Role sdružení v projektu bude tato – poskytovat zpětnou vazbu na projekt z pohledu rodičů dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozsah realizace projektu je závislý mj. na tom, jestli projekt obdrží finanční příspěvek v rámci „dotačního“ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

—————

Zpět