Ohlédnutí za rokem SNOEZELENu

07.02.2011 21:22

Na konci února uplyne jeden rok od otevření relaxační místnosti SNOEZELEN. Stručné ohlédnutí připravila Jana Neumannová, která má SNOEZELEN na starost:

Relaxační místnost SNOEZELEN je využívána 5-6 hodin denně a týdně ji navštíví cca 150 žáků. Frekvence jednotlivých návštěv závisí na diagnózách a míře postižení dětí. Děti z rehabilitačních tříd navštěvují relaxační místnost denně, žáci speciálních tříd 1-2x týdně a děti z mateřské školy Slunečnice docházejí 2x za měsíc. Účinky jsou velmi různé a závislé na diagnózách "návštěvníků" SNOEZELENu.
Žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením místnost zklidňuje a tlumí i některé jejich agresivní projevy. Neslyšící žák s těžkým autismem nejvíce vnímá vibrace z vodního lůžka a díky světelným efektům je možné využívat colorterapii k jeho relaxaci nebo naopak stimulaci. Některé děti jsou více motivovány k učení, kdy SNOEZELEN je jejich odměnou za práci ve škole. V relaxační místnosti se u některých žáků provádí bazální stimulace nebo míčkování. Žáci speciálních tříd, které mají problémy s vnímáním svého těla a s blízkostí ostatních dětí, se díky světelným vlasům a ostatním pomůckám učí lépe vnímat blízkost ostatních, zklidňují a uvolňují se, upevňují přátelství a soudržnost s ostatními.
Celkové hodnocení využívání relaxační místnosti SNOEZELEN je jednoznačně pozitivní - pro roce provozu se ukazuje, že jednotlivé efekty SNOEZELENu splňují a převyšují naše očekávání - prostředí SNOEZELENu vytváří u dětí kladné emoce a přináší celkové zklidnění organizmu.

 Pozn.: Na fotky ze SNOEZELENu se můžete podívat ve fotogalerii.

—————

Zpět