Osobní asistence 2011

18.02.2012 13:41

Dnešní ohlédnutí za rokem 2011, kterým pokračuje naše ohlížení za minulým rokem, se týká osobní asistence. 

Výbor spolupracoval s ředitelstvím školy a Speciálním pedagogickým centrem na koordinaci řešení problematiky osobní asistence pro handicapované děti. Osobní asistence byla a je poskytována asistenty prostřednictvím Českého červeného kříže. Finanční situace se na konci roku 2011 zhoršila a bylo nutné řešit dofinancování osobní asistence formou příspěvků na asistenci ze strany rodičů, jejichž děti využívají služeb osobní asistence. Kromě finanční stránky věci jsme museli vyřešit všechny související formální náležitosti – mj. jsme zřídili speciální účet (6701063001/5500) určený pouze pro účely financování služeb osobní asistence.

Pro připomenutí odkaz na kulturní a sportovní ohlédnutí za rokem 2011.

(pz)

—————

Zpět