Peníze na účtu - proč jich tam je tolik ?

03.03.2009 00:00

Považujeme za vhodné vysvětlit, proč máme na bankovním účtu relativně velký zůstatek (286 836 Kč k dnešnímu dni).

Důvodů je několik, ale všechny vycházejí ze základního principu:
peníze používáme na ten účel, pro který byly získány.

Na co jsou tedy peníze určeny (uvádíme pouze větší částky) ?

1. na nákup věcí nebo služeb v rámci tříd dle rozhodnutí třídních učitelů (peníze z členských příspěvků)
2. na financování projektu Canisterapie
3. na financování projektu Divadlo
4. na financování projektu Snoezelen.

První tři uvedené typy výdajů jsou financovány postupně v průběhu roku.
Poslední projekt je finančně náročný a zatím jsme ho žádným způsobem nefinancovali, protože nejdříve musíme vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro zahájení projektu. Z toho důvodu se může zdát, že máme zbytečně mnoho peněz. Dokonce by se mohlo zdát, že už žádné peníze nepotřebujeme. Není to tak, a věříme, že výše uvedené to srozumitelně vysvětluje.

—————

Zpět