Pozvánka na Valnou hromadu OS

14.05.2008 00:00

v úterý 10.6.2008 v 16:00 v aule školy ve 2.patře

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi abych Vás tímto pozval na Valnou hromadu Občanského sdružení při Speciálních školách

Program Valné hromady

1. Úvod

2. Volba funkcionářů Valné hromady

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva revizní komise

6. Plán činnosti

7. Volba výboru

8. Volba revizní komise

9. Členské příspěvky

10. Diskuse

11. Závěr

S pozdravem

Ing. Pavel Zahálka

předseda sdružení

v HK 14.5.2008

—————

Zpět