Škola v přírodě - tentokrát trochu jinak

27.09.2009 08:48

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia voda a Královéhradecké provozní a.s. pojede přibližně 30 dětí na školu v přírodě, která bude mít speciální program zaměřený na přírodu a hlavně na všechno, co se týká vody. Od pondělí 5. do soboty 10. října stráví děti 6 programem našlapaných dnů (tedy ne že by děcka chodila na dálkové pochody) do penzionu Lesní zátiší v Mostku u Dvora Králové.  

Ukázka z plánovaného programu je asi nejvíce vypovídající, že pro děti to bude opravdu zajímavé:

1.– 2. den téma: ekosystémy – pozorování flóry, fauny, poznávání a určování podle klíčů, potravinové řetězce, životní podmínky, péče člověka o živou přírodu, povolání lesník, rybář, zájmová činnost myslivost

Sběr přírodnin, expozice, výměna informací – panelová prezentace

Beseda se zástupci výše zmíněných profesí (koníčků)

Film, DVD, kvízy, soutěže, hry

Skupinové zpracování ekosystémů

3. a 4.den téma: život na vesnici versus život ve městě

Porovnávání, klady a zápory, dopad na životní prostředí, pochopení hlubokého ovlivnění přírody v době vzniku civilizace

Změny v krajině – zásahem lidské ruky – zemědělství, doprava, průmysl, odpadové hospodářství

Město – návštěva Dvora Králové – textilní továrna, pila

Vesnice – Mostek, Brusnice, Nemojov, Borovnička – lidové stavby, truhlářství, pekárna, pila, statek, farma, včelaři

Zpracování přírodního materiálu – kreativní tvůrčí dílny

Film, DVD, hry, kvízy, soutěže, beseda s včelařem

5. den téma: obnovitelné zdroje energie

Les Království – prohlídka přehrady

Beseda s pracovníkem Veolia – život ve vodě, mikroorganismy, hospodaření s vodou

Naučná stezka Les Království

Film, beseda s rybáři

6. den téma: ochrana přírody, zodpovědnost jednotlivce, ekologické chování, šetrné spotřebitelské chování

Ekologické filmy, DVD, video.

—————

Zpět