Školy v přírodě, výcvikové kurzy, asistenti - jak dál ?

07.04.2009 20:31

Na dnešním setkání informoval pan ředitel Svoboda rodiče základní školy speciální o opatřeních, která byl nucen učinit po událostech na a po lyžařském výcviku (LV), kde došlo k odchodu jednoho žáka z chaty bez toho, že by o svém odchodu informoval pedagogický dozor. 

Pan ředitel úvodem informoval o výše uvedené situaci na LV, jejím vývoji a řešení této situace.

Pan ředitel ujistil rodiče, že si váží spolupráce rodičů se školou. Dále upozornil, že níže uvedená opatření nedělá rád, ale vzhledem k situace je nucen k uvedeným krokům přistoupit.

Opatření:

1. Školy v přírodě (ŠVP) a výcvikové kurzy (LV) 

- nebudou povoleny  do doby, než se podaří zajistit, aby škola právně odpovídala za děti pouze po dobu standardní 8 hodinové pracovní doby. Znamená to, že ve zbývajícím čase musí rodiče zajistit dohled nad dětmi. Řešení tohoto úkolu je společným úkolem školy a především rodičů. 

- ŠVP a LV se budou moci zúčastnit jen žáci, u kterých je předpoklad, že budou dodržovat stanovená pravidla.

- Při akcích mimo školu bude škola včas informovat rodiče o důležitých faktech, např. o nečekaném zpoždění při příjezdu apod.

2. Asistenti pedagoga (AP)

- dochází k personálním změnám

- AP se nebudou starat o děti, které nemají schválenou asistenci nebo které nejsou zapsány ve školní družině.

- AP budou pokračovat v současném režimu asistence o děti (s výjimkou uvedenou v předchozím bodě) do konce letošního školního roku

- Od školního roku 2009/2010 bude jiný režim, který bude ještě upřesněn především v závislosti na počtu asistentů přidělených do školy a na objemu finančních prostředků, které budou k dispozici na financování AP

- v žádném případě se od nového školního roku nebude vybírat přes školu dobrovolný finanční příspěvek na asistenty, který sloužil k dorovnání jejich platu.

Pozn.: problematika ŠVP, LV a AP byla panem ředitelem vysvětlena podrobněji, zde uvádíme pouze základní závěry. 

Velmi stručně řečeno:

1. Musíme dořešit možnost pořádání ŠVP a LV - k řešení ihned.

2. Musíme očekávat změny v rozsahu péče AP a způsobu jejich financování a ty potom řešit - k řešení pravděpodbně v září, až budou známy nové podmínky.     

—————

Zpět