Spokojeni se školou ?

17.06.2009 19:25

Na jaře připravilo ředitelství školy dotazník, jehož cílem bylo zjistit názory rodičů základní školy speciální. Na 38 otázek odpovědělo celkem 41 rodičů. Možná budou pro někoho z Vás zajímavé informace, které nám ředitelství školy poskytlo na základě vyplněných dotazníků. Připomínám, že pan ředitel Svoboda o výsledcích dotazníků stručně informoval na červnové valné hromadě našeho občanského sdružení. Zároveň tlumočím vzkaz od pana ředitele: kdo máte zájem dozvědět se (nejen) o dotazníku více informací, stavte se u něho osobně, rád Vám poskytne další informace o výsledcích dotazníku a samozřejmě i o všem dalším, co se týká dění ve škole.

Závěry z dotazníků - citace z materiálu Vyhodnocení dotazníku žáků základní školy speciální:

1. Vnímání rozhodnutí o vzdělávání dítěte na tomto typu školy: Potvrzuje se skutečnost, že rodiče pravděpodobně vybrali, ve spolupráci s odborníky, optimální vzdělávací cestu pro své dítě. Vypovídá i o kvalitní práci poradenského systému.

2. Vliv změny školy na dítě: Doplňuje  závěry ad1., opatření bylo provedeno v zájmu dítěte, jeho zdravého rozvoje.

3. Vztah žáků ke škole: Dle výpovědi rodičů je škola charakterizována jako bezpečné místo, kam se děti těší.

4. Spolupráce rodiny se školou: Se spoluprací se školou a vnitřní organizací školy jsou rodiče vesměs spokojeni, ale nemají jednotný názor na potřebnost a frekvenci konzultačních dnů. Zajímavý je zájem rodičů o neformální setkávání s pedagogy školy (důsledek již nastoupené cesty, především prostřednictvím divadelního souboru a činnosti občanského sdružení rodičů). Problematiku konzultačních dnů a možnosti neformálního kontaktu je potřeba projednat při setkání s rodiči.

5. Hodnocení výsledku vzdělávání: Rodiče jsou vesměs spokojeni s rozvojem svého dítěte, důvod 3 negativních odpovědí by bylo třeba řešit individuálně (ale dotazník byl anonymní)

6. Náročnost výuky, přiměřenost požadavků: Rozsah učiva a požadavky na dítě rodiče posuzují jako přiměřené, odpovídají možnostem dítěte. Většina rodičů se podílí na domácí přípravě , kterou ale nepovažují za nazbytně nutnou. Nejvíce potíží je uváděno v matematice.

7. Volný čas dítěte, škola a kamarádi:  Většina rodičů uvádí, že má jasný přehled o volném čase svého dítěte. Děti často navazují ve škole pozitivní kontakty, významné je i to, že se rodiče navzájem znají, znají kamarády svých dětí. Prostředí ve škole pokládají za nekonfliktní, bezpečné.

8. Nadstandardní nabídka školy: V této oblasti významná část rodičů nemá ujasněný názor, ale bylo by vhodné projednat názor na složení zájmových činností, jejich frekvenci, protože současná nabídka pravděpodobně žákům nestačí.

9. Klasifikace: Klasifikaci ve škole pokládá absolutní většina rodičů za spravedlivou, odpovídající možnostem dítěte. Zajímavé je zjištění, že ani rodiče základní školy nemají jednotný názor na nejvhodnější způsob klasifikace - zda slovně nebo číslicí. Převažuje zájem o slovní hodnocení, ale předpokládal bych větší převahu.

10. Třídní učitel: Jednoznačná podpora a ocenění třídních učitelů, které mají rádi i žáci. Rodiče oceňují i možnost podílet se na vzdělávací cestě svého dítěte.

11. Pedagogický sbor: I v této oblasti je vysoká míra spokojenosti s prací učitelů, kvalitou kontaktu s nimi. Přestože rodiče oceňují kvalitu pedagogického sboru, paradoxně se vyhnuli přímé odpovědi, zda je na škole špatný učitel. Důvodem může být váhání v této otázce nebo pocit malé kompetence při odpovědi na otázku.

12. Vybavenost školy: Vysoká úroveň hodnocení vybavenosti školy a podmínek pro výuku.   

PaedDr. Pavel Svoboda

ředitel školy

 

 

 

—————

Zpět