Transformace dokončena

09.02.2016 23:17

Dnes byla administrativně dokončena transformace našeho sdružení. 

Od 9.2.2016 vystupujeme pod oficiálním názvem:

Sdružení rodičů při Speciálních školách, z.s.

Právní formou našeho sdružení je spolek.

Na činnosti sdružení se nic nemění, jde pouze o formální (byť důležitou) změnu vynucenou platnou legislativou. 

Výpis ze spolkového rejstříku

      
Platný výpis   Úplný výpis

(pz)

 

—————

Zpět