Projekty

V projektech, které sdružení realizuje, usilujeme o co nejširší nabídku přiměřených aktivit pro znevýhodněné děti. Úzce spolupracujeme s vedením Speciálních škol a se Speciálním pedagogickým centrem - tato spolupráce zajišťuje efektivní zaměření aktivit podle potřeb dětí. Naším cílem je podpořit děti v jejich rozvoji tak, aby se v dětském i dospělém věku dokázaly co nejlépe začlenit do společnosti.

 V současné době realizujeme čtyři hlavní dlouhodobé projekty:

            Divadlo                 Snoezelen               Canisterapie        

Sport