Sport

Je známou pravdou, že děti a mládež mají k pohybovým aktivitám velmi blízko. To platí i pro žáky Speciálních škol, i když jejich dispozice pro pohybové aktivity jsou většinou omezené. Pohyb je pro ně stejně důležitý jako pro jejich nehendikepované vrstevníky, mnohdy ještě důležitější. Vždyť pro hendikepované je sport jednou z možností seberealizace, příležitostí ke smysluplnému trávení volného času - a to nejen v žákovském a studentském věku, ale i později v dospělosti. 

Cílem projektu je organizační a finanční podpora sportovních a pohybových aktivit organizovaných pro žáky Speciálních škol v Hradci Králové. V rámci projektu jsme například mj. vybavili sportovní miniareál v atriu školy mobilním basketbalovým košem, venkovními stoly na stolní tenis a dalším sportovním vybavením a zařízením. Pro sportovní kroužek a oddíl stolního tenisu jsme díky sponzorským darům zajistili nákup stolů na stolní tenis, nahrávacího robota a dalšího vybavení. 

  

Podíleli jsme se také na financování a organizování různých sportovních soutěží a jiných akcí zaměřených na pohyb.

Jednotlivé aktivity jsou většinou vedeny učiteli Speciálních škol, rodiče se na těchto aktivitách podílí dle potřeby, časových možností a samozřejmě dle vlastních schopností.

Na Speciálních školách v Hradci Králové jsou pro děti připraveny sportovní a pohybové kroužky:

 • Atletika
 • Basketbal
 • Cyklistika
 • Florbal
 • Lyžování
 • Malá kopaná
 • Plavání
 • Stolní tenis
 • Orientační běh
 • Přehazovaná
 • Přespolní běh
 • Tenis
 • Turistika
 • Vybíjená

 

Na většině z uvedených kroužků se mladí sportovci setkávají pravidelně každý týden. Kromě pravidelných tréninků jsou pro děti připravovány speciální akce - výcvikové kurzy a sportovní soustředění, ale i soutěže a turnaje. Ty jsou organizovány jak v rámci školy, tak i mezi školami a sportovními oddíly.

Podporu sportovních aktivit koordinujeme společně se Speciálními školami v Hradci Králové a také s sportovním klubem SK Integra. Jeho činnost je popsána v následujícím stručném profilu: 

SK Integra Hradec Králové

SK Integra, o.s. byl založen na podzim roku 1992 a je jedním ze zakládajících členů Českého svazu mentálně postižených sportovců.

Organizuje sportovní aktivity sportovců, kteří jsou žáky, studenty, klienty či absolventy speciálních škol se vzdělávacími programy pro mentálně postižené (základní školy praktické, základní školy speciální, praktické školy a odborná učiliště) či ústavů sociální péče, tedy pro většinu stupňů mentálního handicapu. Nabídka sportů odpovídá sportům provozovaným v Českém svazu mentálně postižených sportovců, které jsou i podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - Věstník MŠMT – Seznam soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.

Členy klubu jsou i trenéři, rodiče, dobrovolníci a případné doprovodné osoby.

Základním posláním SK Integra, o.s. je připravit možnost všem zájemcům zapojit se do pravidelné sportovní činnosti dle jejich zaměření a schopností, vybudovat u nich kladný vztah ke sportu na takové úrovni, aby se stal jejich zálibou především ve volném čase a celoživotně. S tím je spojen i růst výkonnosti, fyzické zdatnosti. Nejlepší sportovci mají možnost reprezentovat i na okresních, regionálních a dokonce republikových kolech soutěží, kde jsme dosáhli mnohých významných úspěchů. Pravidelně se účastníme různých stupňů soutěží ve stolním tenisu, tenisu, kopané, atletice, lyžování, basketbalu, florbalu, plavání, cyklistice, přespolním běhu, turistice (především pro těžší stupně handicapu).

Naši sportovci byli zařazeni i do republikových reprezentačních týmů – basketbalisté, plavci, tenisté, stolní tenisté a fotbalisté. Zatím nejvýznamnějších úspěchů dosáhly naše 2 plavkyně, které se staly medailistkami paralympiády v roce 2000 v Sydney, Iva Kumpoštová byla dokonce vítězkou, Věra Stillnerová získala bronzovou medaili. Vynikajících úspěchů dosahuje i tenista Ondřej Sedliský, který se stal v roce 2008 mistrem světa.

SK Integra sdružuje následující oddíly: Hradec Králové, Chlumec n/C, Žamberk, Chrudim, Hořice a Vysoké Mýto.

SK Integra má renomované postavení i jako organizátor různých soutěží organizovaných pro Český svaz mentálně postižených sportovců, pravidelně jsme pověřováni:

 • MČR ve stolním tenisu – Hradec Králové
 • MČR v košíkové – Hradec Králové
 • MČR v lyžování - Hradec Králové
 • MČR v malé kopané žáků – Hradec Králové
 • MČR v tenisu – Žamberk

Dále v těchto výše uvedených sportech organizujeme povětšinou i krajská kola soutěží, navíc i krajské kolo ve florbalu.

Z profilu SK Integra je zřejmé, že jeho činnost přesahuje hranice školy. Naše sdružení se podílí na těch aktivitách SK Integra, které se týkají žáků Speciálních škol v Hradci Králové.  

Realizace projektu dětem dlouhodobě přináší nejen velkou radost, ale zároveň významně podporuje jejich rozvoj. Doufáme, že pro většinu mladých sportovců zůstane sport a pohyb nedílnou součástí jejich života.


 Profil projektu Sport ke stažení

pdf (195 kB)